Privacy

Principes betreffende het verzamelen van persoonsgegevens

In principe is de informatie beschikbaar op of via deze website toegankelijk zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres,...

In uitzonderlijke gevallen, met name voor het verkrijgen van aanvullende diensten (informatieaanvraag, reservering, toegang voor leden, abonnement op een nieuwsbrief,...), is het mogelijk dat persoonlijke gegevens, voornamelijk coördinaten, gevraagd worden aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en worden de gegevens behandeld volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de behandeling van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dit dat :
  • Uw persoonlijke gegevens enkel kunnen worden opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden die worden aangegeven bij de vraag ernaar.
  • U het recht hebt uw persoonlijke gegevens in te kijken om te controleren op juistheid en om eventuele fouten te laten verbeteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de behandeling van uw gegevens via de coördinaten hieronder.
  • De plaatselijke overheid zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik maken van persoonlijke gegevens die u hebt doorgegeven.

Verantwoordelijke voor de behandeling van gegevens

Elke opmerking of vraag betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze website kan gestuurd worden naar het postadres dat elders op deze site wordt vermeld, alsook via e-mail naar info@selectcopy.be.

Gebruik van informatie betreffende de navigatie voor statistische doeleinden

Wanneer u deze website gebruikt, worden automatisch de volgende gegevens verzameld :
  • het IP-adres dat u wordt toegekend bij uw verbinding;
  • datum en uur van gebruik van de website;
  • de geconsulteerde pagina’s;
  • het gebruikte browsertype;
  • het gebruikerssysteem dat geïnstalleerd is op de PC;
  • de gebruikte zoekmachine en zoektermen om deze website terug te vinden.
Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de website te meten en om verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Om uw navigatie op de website te vergemakkelijken en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, is het mogelijk dat Select Copy af en toe gebruik maakt van “cookies”.

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website binnen de Internetbrowser van uw computer wordt opgeslagen. Deze "cookie" kan worden gebruikt tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan diegene die het heeft gecreëerd. De website maakt gebruik van "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie te registreren, waardoor u bij elk bezoek aan onze website niet telkens dezelfde handelingen op het klavier moet verrichten.

Het merendeel van de "cookies" is slechts actief tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie waarmee het mogelijk is u te contacteren via telefoon, e-mail of post. Het is ook mogelijk uw browser zo in te stellen dat u wordt verwittigd bij de aanmaak van een cookie of dat cookies niet worden opgeslagen.